Jiseok Nam
height 185CM — 6' 1''
chest 84CM — 33''
waist 67CM — 26½''
hips 87CM — 34½''
shoes 41 — 8
Jiseok Nam
height 185CM — 6' 1''
chest 84CM — 33''
waist 67CM — 26½''
hips 87CM — 34½''
shoes 41 — 8
Jiseok Nam
Carharrt SS21 by Osmahar Vilahti
Jiseok Nam
Kitsuné by Arnaud Lajeunie
Jiseok Nam
Carharrt SS21 by Osmahar Vilahti
Jiseok Nam
Kitsuné by Arnaud Lajeunie
Jiseok Nam
Carharrt SS21 by Osmahar Vilahti
Jiseok Nam
Kitsuné by Arnaud Lajeunie
Jiseok Nam
By Adam Peter
Jiseok Nam
Jiseok Nam
Jiseok Nam
Jiseok Nam

Jiseok Nam Carharrt SS21 by Osmahar Vilahti
Jiseok Nam Kitsuné by Arnaud Lajeunie
Jiseok Nam Carharrt SS21 by Osmahar Vilahti
Jiseok Nam Kitsuné by Arnaud Lajeunie
Jiseok Nam Carharrt SS21 by Osmahar Vilahti
Jiseok Nam Kitsuné by Arnaud Lajeunie
Jiseok Nam By Adam Peter
Jiseok Nam
Jiseok Nam
Jiseok Nam
Jiseok Nam